Program czyste powietrze

Program Czyste Powietrze – Co nowego?

Celem programu „Czyste Powietrze” jest doprowadzenie do wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Program   ten nadzoruje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a odpowiedzialnym za jego wdrażanie jest  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z szesnastoma funduszami wojewódzkimi.

Na te działania w latach 2018-2029 przeznaczono aż 103 mld zł.

Zainteresowanie programem

Do 11 lutego 2022 roku do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarski wodnej trafiło ponad 395 tysięcy wniosków o wsparcie z programu Czyste Powietrze na 6,6 mld zł. Podpisano do tej pory 323 tys. wniosków, a wypłacono dotąd 2 460 123 zł.

W życie weszła trzecia część programu

Jeszcze do niedawna program „Czyste Powietrze” składał się z dwóch części: pierwsza  (podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł) wystartowała 19 września 2018 roku i przeznaczona była dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł, druga część – zainaugurowana w październiku 2020 roku – oferowała podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł (licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym). Dopiero od 25 stycznia 2022 roku realizowana jest trzecia część z najwyższym dofinansowaniem nawet do 69 tys. zł (90 proc. kosztów kwalifikowanych) przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 zł lub 1260 zł na osobę (dotyczy to odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych) oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku. Wśród najnowszych zmian programu znalazły się również: dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny (jako zgodnych z celami programu „Czyste Powietrze”) oraz doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe (ze względów bezpieczeństwa). Kolejna ważna zmiana, która weszła w życie już od 1 stycznia 2022 r., dotyczy całkowitego wycofania jakiegokolwiek wsparcia dla kotłów węglowych. Do tej pory – jak wskazują rządowe dane – co szósty wniosek (ponad 16 proc.) dotyczył pieców na węgiel. Częściej wnioskowano jedynie o urządzenie na biomasę (blisko 20 proc.) i o kotły gazowe (ponad 44 proc.). Niebawem szansę na wymianę „kopciucha” z dotacją będą mieli również mieszkańcy budynków wielorodzinnych, dla których przygotowujemy nowy program o zasięgu ogólnopolskim. Do tej pory poprowadzono programy pilotażowe, m.in. w województwie zachodniopomorskim.

Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach

W pierwszej kolejności ogłoszono nabór wniosków do trzeciej części programu uwzględniający wypunktowane poniżej zasady:

  • Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia – do 900 zł(gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe);
  • Alternatywa do dochodowego kryterium kwalifikowalności – ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
  • Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
  • Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;
  • Liczba transz rozliczeń zwiększona do pięciu,
  • Okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy.

Na instalację fotowoltaiczną nadal 5 tys. zł

Wartym uwagi jest również fakt, że w programie pozostała „premia” w postaci pięciu tysięcy przy jednoczesnej wymianie źródła ciepła i zakupie instalacji fotowoltaicznej, podczas gdy program „Mój Prąd” oferuje dofinansowanie w wysokości 3 tys. zł. Co więcej, obecnie program został zawieszony, a my czekamy na jego czwartą edycję, która ruszy najprawdopodobniej w jeszcze w I kwartale br. Oprócz instalacji PV będzie wspierała zakup magazynów energii, ciepła oraz systemów zarządzania energią. Na program zarezerwowano kwotę 1 mld zł, a wysokość dotacji będzie zależeć od skali inwestycji np. od tego czy oprócz fotowoltaiki zdecydujemy się także na montaż magazynu energii. Jeśli będą to tylko panele fotowoltaiczne, to dotacja wyniesie do 3 tys. zł. Jeśli jednak prosumenci zdecydują się także na systemy zarządzania energią, magazyn energii, ładowarki do samochodów elektrycznych, to wsparcie ma być wyższe.