Fotowoltaika dla rolników 2021

Tańsza instalacja fotowoltaiczna dla rolnika!

Skontaktuj się z nami.
tel. 94 342 23 36
Przeprowadzimy audyt energetyczny.
Zaprojektujemy najlepsze rozwiązania.
Wykonamy całą instalację.
Zamów darmowąkonsultację
Pomożemy Ci wybrać najlepsze rozwiązania oraz doradzimy jak sfinansować całą inwestycję.

Największym programem rządowym prowadzonym dla tej grupy docelowej jest Agroenergia. Program jest szansą na znaczne zredukowanie kosztów utrzymania gospodarstwa przy pomocy instalacji OZE. Jest to też okazja do zrównoważonego rozwoju produkcji rolnej opartej na proekologicznych rozwiązaniach.

Zgodnie z założeniami programu, żeby skorzystać z oferowanych dofinansowań należy: posiadać status osoby fizycznej z prawem własności lub prawem dzierżawy nieruchomości rolnych, przy czym trzeba prowadzić je przez minimum rok przed złożeniem wniosku o dofinasowanie danego przedsięwzięcia lub posiadać status osoby prawnej będącej właścicielem/dzierżawcą gruntów i przez minimum rok prowadzić działalność rolniczą lub działalność rolniczą w zakresie usług rolniczych. Istotne jest również, że w obu przypadkach łączna powierzchnia użytków rolnych musi wynosić pomiędzy 1 ha a 300 ha.

Kolejna ważna informacja jest taka, że program podzielony został na dwie części:

  • Mikroinstalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii,
  • Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne.

Fotowoltaika dla rolnika, którą od lat znamy jako Agroenergia, umożliwia dofinansowanie o wielkości do 20% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 do 30 kWp, jednak kwota dofinansowania nie może przekroczyć 15 tysięcy złotych, lub do 13% w przypadku instalacji o mocy powyżej 30 kWp. W tym przypadku dofinansowanie nie może być większe niż 25 tysięcy złotych.

Przeznacz oszczędności na inne potrzeby dzięki darmowemu prądowi ze słońca.

Image

Odlicz wartość inwestycji od podatku rolnego.

Image

Sprawność gwarantowana do 30 lat

Image

Doświadczenie + Dokładność = Bezpieczeństwo

Twoja instalacja fotowoltaiczna od firmy lokalnej.

Płacisz podatek rolny?

Ustawa o podatku rolnym umożliwia odliczenie 25% wartości nakładów poniesioną na inwestycję.

(art. 13 Ustawy o podatku rolnym 2017 (Dz.U. 2016, poz. 617)
Pobierz ustawę

Skontaktuj się z nami

Sprawdź jakie rozwiązania będą najlepsze dla Ciebie.

    Które rozwiązanie Cię interesuje?