Fotowoltaika, a brak prądu w sieci

Fotowoltaika, a brak prądu w sieci

Fotowoltaika to dziś najpopularniejsze i najbardziej lubiane źródło energii odnawialnej.  Nie wzbudza sprzeciwów społecznych, jest bezpieczne i neutralne w oddziaływaniu na środowisko naturalne. Jednak dla wielu obecnych i przyszłych jej użytkowników najważniejsze jest to, że oferuje zmniejszenie rachunków za prąd i niezależność. Ta niezależność może osiągnąć różny stopień. Instalacja PV, a brak zasilania, to kwestia, nad którą często zastanawiają się …

Nowelizacja ustawy o OZE

Nowelizacja ustawy o OZE

Kilka dni temu sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Następnie trafi on do Senatu. Nowelizacja przewiduje zmiany w sposobie rozliczania prosumentów, która będzie polegała na zastąpieniu dotychczasowego systemu opustów na tzw. netbilling, czyli rozliczenie za wprowadzony do sieci prąd po cenach rynkowych. Zmiany te mają wejść w życie od kwietnia 2022 roku. Czy zmiany przyniosą ze sobą …