Rozwój firmy EKOSUN poprzez wprowadzenie na rynek zbilansowanego energetycznie domu pływającego.

EFRR

Cele projektu:

Celem projektu jest stworzenie pełnej infrastruktury do budowy innowacyjnych domków pływających zbilansowanych energetycznie w Koszalinie przy ul. Lnianej w okresie 15.03.2021 – 31.12.2022.

Cel będzie zrealizowany poprzez:

  1. Wybudowanie hali produkcyjnej z wbudowaną suwnicą i obrotnicą, które zoptymalizują proces produkcji pływaków,
  2. Stworzenie nowej technologii produkcji pływaków w oparciu o innowacyjne rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe.
  3. Wyposażenie hali produkcyjnej w niezbędne urządzenia do produkcji domków.

Efekty projektu:

Liczba wprowadzonych innowacji produktowych - 1
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych - 2
Wielkość zatrudnienia - wzrost o 3,5
Przychody po roku od uruchomienia inwestycji - 1.800.000,00

Wartość projektu:

1 492 591,00 zł, dofinansowanie 820 925,05 zł