Moje ciepło

Dotacja „Moje Ciepło” – szczegóły

Pompa ciepła z połączeniu z instalacją fotowoltaiczną to doskonała recepta na dom bez rachunków.  Dotychczas jednak na dotacje do tego typu inwestycji mogły liczyć osoby posiadające nieekologiczne źródło ogrzewania dokonujące termomodernizacji budynku. Rozpoczynający budowę domu musieli natomiast sami pokryć wszystkie koszty. Już niebawem to się zmieni! Program zatytułowany „Moje Ciepło” ma ruszyć już za kilka miesięcy. Dzięki niemu  będzie można uzyskać dofinansowanie na zakup gruntowych i powietrznych pomp ciepła w domach nowobudowanych.

Dla kogo dedykowany jest program?

Odbiorcami programu będą osoby fizyczne – właściciele bądź współwłaściciele nowych  domów jednorodzinnych mieszkalnych. Program „Moje Ciepło” zorientowany jest na przyznawanie dofinansowania na zakup oraz montaż pomp ciepła w nowych budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym. Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z „Mojego Ciepła” i zamontują gruntową pompę ciepła mogą liczyć nawet na 21 tys. dopłaty, zaś wybierający powietrzną pompę ciepła – na 7 tys. dopłaty. Jednocześnie dotacja nie będzie mogła przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych danego przedsięwzięcia. Budżet programu wynosić będzie 600 mln złotych pochodzących z Fundusz Modernizacyjnego. Głównym celem programu będzie zwiększenie zainteresowania zeroemisyjnymi źródłami ciepła, jakimi są pompy.

Dofinansowanie do pompy ciepła a wymagania techniczne

We wrześniu NFOŚIGW informował, że dofinansowanie w programie Moje Ciepło będzie uzależnione od stanu technicznego budynku. WT 2021 wymaga osiągnięcie minimum 70 kWh/m2*rok dla budynku, natomiast w programie „Moje Ciepło” mają obowiązywać bardziej restrykcyjne wymogi techniczne. Przyjęto założenie, że pierwszy rok będzie przejściowy i będzie obowiązywać wymóg EP minimum 63 kWh/m2*rok dla budynku, natomiast w kolejnych latach wymóg ten ma wynosić minimum 55 kWh/m2*rok dla danego budynku. Te zaostrzone warunki wynikają z faktu, iż muszą zostać one uzgodnione z Bankiem Inwestycyjnym, ponieważ będzie on finansowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego.

Jakie pompy najbardziej popularne?

W ubiegłym roku aż 62% osób zainteresowanych pompami ciepła  zdecydowało się na zakup powietrznych pomp ciepła. Gruntowe pompy zamontowano w znacznie mniejszych ilościach, bo zaledwie w 13%. Najmniej popularną jest wodna pompa ciepła, którą zakupiło zaledwie 4% klientów. Na tak znaczącą różnicę ma zapewne wpływ również cena, nie jest bowiem tajemnicą, że powietrzna pompa ciepła jest znacznie tańsza od gruntowej. Dzięki dotacji „Moje Ciepło” już niebawem statystyki te mogą zacząć ulegać zmianom, ponieważ do gruntowej pompy przewiduje się nawet do 21 tys. dotacji.

Niedługo również kolejna edycja programu „Mój Prąd”

Ogłoszenie i rozpoczęcie pierwszego naboru w programie „Moje Ciepło” powinno nastąpić jeszcze w I lub II kwartale 2022 r. Warto przy tym podkreślić, że wspólnie z planowaną kolejną edycją programu „Mój Prąd” programy te będą stanowiły flagową inicjatywę Funduszu przeznaczoną na kompleksowe wsparcie osób indywidualnych (prosumentów). Zainteresowanie poprzednimi naborami do „Mojego Prądu” przeszło wszelkie oczekiwania, więc najprawdopodobniej i ta edycja będzie równie popularna.