Czy burza z piorunami jest groźna dla fotowoltaiki?

Czy burza z piorunami jest groźna dla fotowoltaiki?

Uderzenie pioruna powoduje ogromne szkody a wyładowania atmosferyczne są bardzo dotkliwe dla całego budynku – pożar zniszczenie sprzętu znajdującego się w domu. Podczas uderzenia pioruna pojawia się bardzo dużo impulsu elektromagnetycznego i indukcja na wszystkie elementy przewodzące napięcie i prąd.

1) Piorunochron- może częściowo złagodzić skutki uderzenia, ale nie ochroni sprzętu.
2) Odgromniki- w które powinien być wyposażony cały budynek. Pamiętajmy, że instalacja fotowoltaiczna (on-grid) przyłączona jest do instalacji zasilającej budynek, a co za tym idzie, podlega wspólnym zasadom zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Ochronniki przepięć umieszczone na tablicy głównej lub w skrzynkach elektrycznych.

Co z naszą instalacją?

Ochronniki zabezpieczają przewody napięcia stałego od modułu do falownika (obwód DC) oraz przewody napięcia przemiennego od falownika do naszej skrzynki elektrycznej. Pamiętajmy, że jeżeli długość któregoś z przewodów przekracza 10m, powinniśmy zastosować dodatkowe ochronniki.

Lata doświadczeń pokazały nam, że inwestycja w świetnej jakości ochronnik jest kluczowa w ochronie naszego domu przed wyładowaniami, dlatego szczególnie polecamy ograniczniki przepięć Dehn oraz Jean Mueller. Zaprojektowane jako urządzenia „wszystko w jednym“ służą do wyrównywania potencjałów w ochronie odgromowej i do ochrony przed przepięciami jednocześnie.