Zmiana w przepisach PPOŻ

Zmiana w przepisach PPOŻ

Czy wiesz że od 19 września nastąpiła ważna dla inwestora zainteresowanego fotowoltaiką zmiana w prawie?

Dotyczy ona instalacji powyżej 6,5kWp, biorąc pod uwagę moc zainstalowanych na dachu lub gruncie, moc modułów fotowoltaicznych i wprowadza wymóg uzgadniania projektu technicznego każdej instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 6,5 kW z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zmiany nastąpiły również w uzgodnieniu projektu technicznego, zamiast projektu budowlanego. W przypadku instalacji fotowoltaicznych instalator z uprawnieniami będzie mógł przygotować i przedstawić rzeczoznawcy PPOŻ uzgodnienia.

Obecne zmiany nie wpływają na przyłączanie instalacji fotowoltaicznej do sieci, warto jednak sprawdzić, czy projekt był uzgadniany z rzeczoznawcą PPOŻ oraz czy instalacja została zgłoszona do Państwowej Straży Pożarnej.

Cieszymy się, że prawo dotyczące fotowoltaiki zmienia się i daje coraz większą ochronę inwestorom, którzy kupują sprzęt, mający działać przez kolejnych 30 lat, jednak na dzień dzisiejszy ustawa nie precyzuje jaka część projektu powinna zostać uzgodniona z rzeczoznawczą.

Brak jest również konkretnych wytycznych dotyczących ochrony mikroinstalacji o mocy poniżej 6,5 kWp. Prawo zostało zapisane w taki sposób, że wykonawca może na swój sposób interpretować ustawę, posługując się określonymi rozwiązaniami, nie zawsze słusznymi.