Ulga termomodernizacyjna

W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają wydatki m.in. na zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem. Skorzystać mogą osoby opodatkowane podatkiem liniowym, za zasadach ogólnych oraz ryczałtem od przychodów opodatkowanych.

Jakie warunki muszę spełnić?

 • Musisz być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, który jest termomodernizowany.
 • Ulga dotyczy budynków jednorodzinnych wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiącej pod względem konstrukcyjnym jedną całość.
 • Masz prawo odliczyć od podstawy podatku- wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z przedsięwzięciem termomodernizowanego budynku.
 • Inwestycja musi zostać zakończona w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.

Na co mogę uzyskać dofinansowanie?

 • ulepszenie powodujące zmniejszenie zapotrzebowania na energię służącą do ogrzewania pomieszczeń czy wody użytkowej,
 • ulepszenie wpływające na zmniejszenie zużycia energii w budynku,
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowania źródła ciepła,
 • zmiana źródeł energii na źródła odnawialne w całości lub części, zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Na co dokładnie?

 • montaż kolektora słonecznego,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego,
 • wymiana stolarki zewnętrznej np. okna, drzwi,
 • montaż pompy ciepła,
 • koszty materiałów budowlanych poniesionych na docieplenie budynku,
 • koszty zakupu kotła gazowego,
 • wykonanie analizy termograficznej budynku,
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe,
 • koszty materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji ogrzewczej,
 • zakupiony węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 • wymieniony zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
 • wykonane przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • koszty materiałów budowlanych wykorzystanych do wykonania systemu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu,
 • koszty poniesione w związku z wymianą elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • koszty poniesione w związku z wykonaniem nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zamów darmowąkonsultację