Ulga podatkowa dla osób fizycznych

Ulga podatkowa dla osób fizycznych

Ulga podatkowa od 2019 r dla osób fizycznych na instalacje fotowoltaiczne.

Do odliczenia nawet 53 tyś. zł!

W ubiegłym roku, w listopadzie uchwalono zmiany w ustawie o podatku dochodowym dla osób fizycznych, a także w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych osiąganych przychodów. Wiążą się one z dodatkowymi formami wsparcia w dziedzinie termomodernizacji oraz prac remontowych w budynkach przeznaczonych do zamieszkania przez statystyczną, polską rodzinę.

Korzystanie z programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów w oparciu o stosowne dokumenty, otrzymane między innymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub funduszy ochrony środowiska stopnia wojewódzkiego daje szansę odliczenia podatku. Odlicza się wszystkie wydatki na materiały budowlane, sprzęty oraz usługi remontowe, przeprowadzane przy realizacji działań usprawniających termomodernizację w budynku. Przedsięwzięcie musi być zakończone w ciągu 3 lat od końca podatkowego roku, w którym dokonano pierwszych zakupów lub opłat za usługę.

Maksymalną kwotą, jaką można odliczyć – 53 000 zł – objąć można wszystkie zabiegi termomodernizacyjne w większej ilości budynków, które należą do jednego właściciela. Kwotę wydatków oblicza się w oparciu o faktury, które musi wystawić podatnik. Bierze się pod uwagę podatek od towarów i usług. Jeśli wydatki remontowe zostały opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę poniesioną uznać należy wydatek z dołączonym podatkiem od towarów i usług, ale tylko wtedy, gdy podatku nie odliczono na podstawie wcześniejszej ustawy o podatkach od towarów i usług.

Do odliczenia nie kwalifikują się koszty:

  • finansowane przez dotacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, zwłaszcza zwrócone w innej postaci
  • części kosztów uzyskania przychodów, które zostały odliczone w oparciu o ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym, a także z podatkowych ulg

Odliczenie podatku dotyczy wyłącznie roku podatkowego, w którym dany wydatek został poniesiony. Wartość zwrotu niekwalifikująca się do rocznego dochodu zostaje odliczona w następnych latach, maksymalnie przez 6 lat, począwszy od końca roku, gdy dokonano pierwszego wydatku. Jeśli podatnik otrzymał już zwrot odliczonych wydatków na zrealizowanie remontu termomodernizacyjnego, ma obowiązek doliczyć jeszcze kwoty odliczone za rok podatkowy, w którym zwrot trafił na konto. Jeśli remont nie zostanie zrealizowany w terminie, doliczyć należy kwoty odliczone od dochodu za rok, gdy upłynął termin prac.