Pompy ciepła

Zasada działania pomp ciepła i ich opłacalność opiera się na wykorzystaniu w pomysłowy sposób naturalnych zjawisk fizycznych oraz odnawialnych źródeł energii. Pompa pobiera ciepło z dolnego jego źródła, czyli źródła o niższej temperaturze. Może być nim zarówno ziemia, skała, zbiornik wodny jak i powietrze na zewnątrz budynku.
Wykonując pracę sprężania i skraplania; podobnie jak ma to miejsce w przypadku lodówki, pompa oddaje czynnik w postaci wody lub powietrza do źródła o wyższej temperaturze. Pompa ciepła jest bardzo uniwersalna. Można ją stosować zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia budynku. Czynnikiem roboczym jest woda lub powietrze - w zależności od rodzaju zastosowanej technologii, urządzenia różnią się od siebie, ale efekt pracy mają ten sam. Umożliwiają podgrzanie wody użytkowej (c.w.u), ogrzewanie domu (c.o.) lub jego klimatyzowanie. Obsługa pompy jest intuicyjna dzięki wyposażeniu w panel kontrolny. Z obsługi pompy może przeszkolić inwestora także instalator. Rozważając opłacalność instalacji należy pamiętać, że w ten sposób znacznie zmniejszamy wysokość swoich rachunków!

Pompa ciepła – zasada działania

Zasada działania polega na tym, że zimny płyn przepływa w rurach o wysokim przewodnictwie cieplnym (np. miedzianych) przez ciepłe, dolne źródło ciepła (grunt, woda, powietrze), nagrzewając się. Przepływa do sprężarki, w której podwyższa się ciśnienie i temperaturę płynu (przemiana adiabatyczna). Ciepło jest oddawane do górnego źródła ciepła (systemu grzewczego budynku). Następnie ciśnienie jest obniżane w zaworze rozprężnym dzięki czemu wraca on do pierwotnej bardzo niskiej temperatury. Proces trwa stale dzięki dostarczaniu niewielkiej ilości energii elektrycznej.

Zimny płyn przepływa w rurach o wysokim przewodnictwie cieplnym przez ciepłe, dolne źródło ciepła nagrzewając się. Przepływa do sprężarki, w której podwyższa się ciśnienie i temperaturę płynu (przemiana adiabatyczna). Ciepło jest oddawane do górnego źródła ciepła (systemu grzewczego budynku). Następnie ciśnienie jest obniżane w zaworze rozprężnym dzięki czemu wraca on do pierwotnej bardzo niskiej temperatury. Proces ten trwa stale dzięki dostarczaniu niewielkiej ilości energii elektrycznej.
Pompa ciepła

Opłacalność pomp ciepła

Opłacalność inwestycji w pompę ciepła będzie stale rosnąć. Z roku na rok instalacje są coraz tańsze ze względu na większy popyt. Jednocześnie ceny energii elektrycznej rosną. Na dziś wykorzystując takie źródło ogrzewania zmniejszamy koszty produkcji ciepła od 15 do 50%. Koszt instalacji pompy zależą od jej rodzaju. Najtańsze z nich pompy powietrzne można zakupić już za 5000 zł. plus instalacja. Natomiast pompy gruntowe przystosowane dla potrzeb dużych budynków mogą kosztować nawet 100 000 zł. i więcej. Jeśli nie mamy wystarczających funduszy można sięgnąć po dotację lub wziąć kredyt bankowy. Szacunek opłacalności dla pompy ciepła będzie zależał również od tego, do jakiego ogrzewania ją porównamy.

Zalety pomp ciepła

To radykalne zmniejszenie kosztów ogrzewania. Inwestor przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Wszystkie urządzenia poprawiające gospodarkę energetyczną budynku podnoszą wartość nieruchomości. Bezpośrednio po instalacji pompy, wartość nieruchomości wzrasta o koszt urządzenia i instalacji, dodatkowo doskonale komponuje się z instalacjami pozyskującymi energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Połączenie pompy ciepła z wiatrakiem lub fotowoltaiką prowadzi do dalszego obniżenia kosztów utrzymania budynku. Oddane przez system ciepło możemy wykorzystać do ogrzewania c.w.u. i c.o. Większość instalacji ma żywotność określoną na 20-25 lat, ze względu na konieczność wymiany sprężarki. Sama instalacja jako taka ma szanse wytrzymać do 50 lat.