Ile kosztuje ogrzewanie budynku

Ogrzewanie budynku. Ile teraz kosztuje?

Wszystko drożeje. Nie ulega wątpliwości, że więcej płacimy również za ogrzewanie. Podwyżki nie ominęły bowiem również cen energii elektrycznej, gazu, pelletu, węgla i ekogroszku. Dla każdego gospodarstwa domowego ma to ogromne znaczenie, ponieważ wydatki związane z ogrzewaniem stanowią zazwyczaj 60- 80% całkowitych kosztów eksploatacji budynku.

Na dzień dzisiejszy już wiadomo, że największy wzrost kosztów ogrzewania budynku odczują osoby, które korzystają z pieca gazowego. Jest to efekt rosnących cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii. W samym roku 2021 PGNIG już trzykrotnie podnosił ceny, a łączna podwyżka wyniosła około 17%. W tym roku będzie jeszcze drożej, ponieważ pod koniec ubiegłego roku Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nowe taryfy na gaz i energię. W związku z tym rachunki za gaz ponownie rosną, tym razem średnio o około 54%, a łączny rachunek za energię elektryczną o ok. 24%. W tym miejscu warto zauważyć, że ceny gazu są obecnie w dużym stopniu regulowane przez URE, jednak już niedługo ulegnie to zmianie. W roku 2024 roku taryfy gazu mają być uwolnione od tych regulacji, co w praktyce może przełożyć się na dalsze wysokie podwyżki. Dodatkowy problem stanowią również rosnące ceny emisji CO2, które również przyczyniają się do wyższych cen gazu, ale i węgla.

O ile wzrosły ceny ogrzewania?

W formie przykładu, zapotrzebowanie energetyczne domu jednorodzinnego o powierzchni 120 mkw., który spełnia standardy stawiane domom energooszczędnym wynosi ok. 7200 kWh rocznie. W przypadku ogrzewania gazowego, koszt roczny wyniósłby prawie 2 700 zł. W porównaniu z rokiem 2020 to o ponad 800 zł więcej. Użytkowników ogrzewania gazowego dotknęły zatem najwyższe podwyżki, co już zostało wspomniane wyżej. Rosnącą drożyznę odczuje jednak każdy. Ogrzewanie kotłem na olej opałowy jest droższe o 460 zł w tym sezonie grzewczym i wynosi już 2 800 zł. Użytkowanie kotła na ekogroszek[1] wiąże się z wydatkiem prawie o 350 zł większym niż w poprzednim roku i wynosi teraz średnio 1 500 zł. Koszt ogrzewania domu kotłem pelletowym wiąże się z wydatkiem blisko 1 900 zł rocznie, czyli o 440 zł więcej niż w sezonie grzewczym 2020/2021. Najdroższy sposób ogrzewania, czyli energią elektryczną, przy całodobowej taryfie może wynieść nawet ponad 5 300 zł. W tym przypadku jest drożej średnio o 600 zł niż w 2020 roku. Najtańszą obecnie metodę ogrzania budynku stanowić będzie pompa ciepła, która wygeneruje koszt najprawdopodobniej  na poziomie 1 150 zł rocznie. Co więcej, w tym przypadku podwyżka będzie najniższa, ponieważ w porównaniu z rokiem ubiegłym użytkownicy pomp ciepłą zapłacą więcej o ok. 70 zł. Jednak w przypadku, gdy dany dom wyposażony jest w instalację fotowoltaiczną pokrywającą zużycie prądu przez pompę, to podwyżek się praktycznie nie odczuje. Wartym uwagi jest też fakt, że jest to urządzenie ze sprawnością grzewczą na poziomie 400%. Dla porównania sprawność kotła na ekogroszek czy pellet wynosi 85%, a kotła gazowego 99%.

Jak zatem wyraźnie widać na powyższych przykładach, podwyżki w sezonie grzewczym 2021/2022 są odczuwalne dla wszystkich gospodarstw domowych, niezależnie od sposobu ich ogrzewania. Niestety prognozy na nadchodzące miesiące nie napawają optymizmem, najprawdopodobniej czekają nas dalsze podwyżki. Powinno się zatem przeanalizować, czy sposób ogrzewania, z którego korzystamy jest opłacalny. Może warto zainwestować w zmianę ogrzewania, tak by było ono możliwie jak najbardziej ekonomiczne? Co więcej, koszty wymiany pieca można zmniejszyć, bowiem dostępne programy rządowe i unijne pomogą w sfinansowaniu inwestycji.

[1] na przełomie marca i kwietnia 2022 roku nazwa ekogroszek zostanie zamieniona na groszek III oraz paliwo drobne. Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news-koszty-ogrzewania-budynku-w-sezonie-2021-2022-ile-kosztuje-o,nId,5690058