Mój Prąd

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

O co mogę się ubiegać?

  • Dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną PV o mocy 2-10kW.
  • Dotację obejmującą 50% kosztów kwalifikowanych- nie więcej niż 5 000 na jedno przedsięwzięcie.
  • Dofinansowanie możesz otrzymać, jeśli nie zakończyłeś jej przed dniem 23.06.2019r. a projekt musi zostać zakończony przed dniem złożenia wniosku.

Jakie warunki muszę spełnić?

Wniosek mogą złożyć osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zamów darmowąkonsultację