Nabór do programu Mój Prąd

„Mój Prąd” – nowe zasady

Od 1 lipca b.r. obowiązują nowe zasady dofinansowania w najlepiej znanym przez prosumentów programie „Mój Prąd”. W 2021 roku maksymalna kwota dopłaty do wykonanej instalacji fotowoltaicznej będzie mniejsza – to obecnie 3 tysiące złotych. Tegoroczny cel ministerstwa klimatu i środowiska, to wsparcie finansowe około 178 tysięcy gospodarstw domowych.

Tylko fotowoltaika

Podczas pracy nad 3 edycją programu planów było wiele. Zapowiadano potencjalną możliwość wsparcia inwestycji w stacje ładowania samochodów elektrycznych czy magazyny energii, jednak ostatecznie dotowana będzie jedynie fotowoltaika, a konkretnie mikroinstalacje od 2 do 10 kW.

Warunki dofinansowania w „Mój Prąd”3.0

Na pomoc finansową mogą liczyć prosumenci, osoby fizyczne, którzy ponieśli wydatki od 1 lutego 2020 r., a instalacja fotowoltaiki nie odbyła się przed tą datą. Uwaga! Dofinansowanie nie obejmie rozbudowy istniejącej już instalacji.

Jak już wspomniano maksymalna wysokość dotacji wyniesie 3 tysiące złotych i nie więcej niż 50 proc. kosztów inwestycji. Pomimo obniżenia kwoty Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szacuje, że zwrot z inwestycji na obecnych warunkach powinien nastąpić po 6 najpóźniej 8 latach. Ma to oczywiście związek ze wzrostem cen energii uzyskiwanej z gazu i innych paliw kopalnych.

Dotacja nie jest opodatkowana podatkiem PIT

A koszty inwestycji nie objęte dotacją można w przypadku budynków już istniejących, termomodernizowanych można ująć w uldze termomodernizacyjnej.

Jak ubiegać się o „Mój Prąd” 3.0?

Do wystąpienia o dotację z Mojego Prądu konieczny jest wcześniejszy zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, montaż licznika dwukierunkowego, podpisanie umowy z operatorem sieci dystrybucyjnej o przyłączeniu mikroinstalacji, a następnie złożenie wniosku – wyłącznie drogą elektroniczną przez Generator Wniosków o Dofinansowanie.

Uwaga! Osoby, które złożyły wnioski po 6 grudnia 2020 roku w ramach poprzedniej edycji zmuszone są uczynić to ponownie dostarczając tak jak pozostali: kopię faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej – zeskanowane i umieszczone w jednym pliku np. zip, dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie, a także zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano. Termin na dopełnienie formalności upływa 22 grudnia 2021 roku.

Czy dotacja „Mój Prąd” wzrośnie?

Budżet programu szybko się wyczerpuje, ale dla wszystkich zaniepokojonych sytuacją, którzy instalację w fotowoltaikę mają jeszcze przed sobą, są i dobre wiadomości. Budżet kolejnej edycji 4.0 zaplanowany jest na 800 milionów, a dalsze decyzje o jego zwiększeniu mogą zostać podjęte po uchwaleniu budżetu UE. W 2022 roku planowane jest również dotowanie stacji ładowania, magazynów ciepła i zimna.

Jakie ostatecznie rozwiązania zostaną zaimplementowane czas pokaże.