Leasing fotowoltaiki dla firm

Opłacalny sposób finansowania inwestycji

Leasing to szczególnie przyjazna forma finansowania większych inwestycji dla osób prawnych, pozwalająca skutecznie ciąć koszty i dokonywać optymalizacji podatkowej swojej działalności. Jednocześnie nie wpływa on negatywnie na zdolność kredytową pozwala rozwijać się bez podejmowania dużego ryzyka finansowego.

Rodzaje leasingu na instalacje fotowoltaiczne

Osoba prawna jaką jest firma może skorzystać z leasingu operacyjnego, finansowego lub pożyczki leasingowej.

Leasing operacyjny to forma inwestycyjna, w której przedmiot leasingu, w tym wypadku jest to instalacja fotowoltaiczna jest własnością leasingodawcy, który ma prawo do odpisów amortyzacyjnych paneli fotowoltaicznych, zainstalowanych u leasingobiorcy. Gdy przedmiotem leasingu jest fotowoltaika amortyzacja wynosi przynajmniej 10%. Leasingobiorca dokonuje comiesięcznej opłaty leasingowej, którą może zaksięgować w koszty uzyskania przychodu firmy podobnie jak opłatę wstępną ok 10% do 30% wartości instalacji, a to oczywiście przekłada się na niższe podatki. Zmniejszenie należności, które należy wnieść do urzędu skarbowego sprawia, że, leasing operacyjny fotowoltaiki dla firm, jest najpopularniejszy wśród przedsiębiorców.

Leasing finansowy fotowoltaiki dla firm jest nieco inny. Przedmiot leasingu przechodzi od razu na własność leasingobiorcy, czyli spłaca go podobnie jak raty kredytu. Leasingobiorca wnosi opłatę inicjalną, która może wynieść ok 10% wartości instalacji oraz wpłaca całość podatku VAT od wartości zakupionej instalacji przy uiszczaniu pierwszej raty leasingu. Uwaga! Istnieje możliwość jednorazowego zwrotu podatku VAT w Urzędzie Skarbowym. Instalacja jest ujęta w ewidencji środków trwałych kupującego i tym samym amortyzowana przez leasingobiorcę.

Pożyczka leasingowa przypomina bardziej kredyt, tyle tylko, że jest udzielana przez firmę leasingową. Dlaczego? Po wpłaceniu opłaty inicjalnej z kolejnych rat spłacane są tylko odsetki, a kapitał leasingobiorca spłaca dopiero pod koniec umowy. Pożyczka tego rodzaju zmniejsza zdolność kredytową firmy, ale po wniesieniu opłaty inicjalnej przedsiębiorca otrzymuje fakturę, co uprawnia go przykładowo do skorzystania z dotacji i refinansowania inwestycji. Koszty finansowania zostają w ten sposób obniżone. W tej formie leasingu firma również od razu staje się właścicielem instalacji.

Formalności przy leasingu dla firm na PV

W porównaniu z kredytem bankowym jest ich niewiele, procedura jest maksymalnie uproszczona i przyjazna dla przedsiębiorcy. Jeśli wartość instalacji fotowoltaicznej nie przekracza kwoty 100 tysięcy złotych wystarczy wniosek o leasing, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej oraz oświadczenie majątkowe. W przypadku kwoty 100 tysięcy złotych, należy złożyć dodatkowo dokumenty finansowe za bieżący i poprzedni rok działalności.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zamów darmowąkonsultację