Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne pozwalają zamienić energię promieniowania słonecznego na ciepło. Są wykorzystywane do podgrzewania wody (c.w.u) i wspomagania ogrzewania budynków (c.o.). Rozważając opłacalność instalacji należy pamiętać, że kolektory słoneczne bezustannie zapewniają ciepło w naszym domu.

Zasada działania kolektorów słonecznych

Zasada działania kolektorów słonecznych polega na tym, że kolektory wykorzystują ciepło promieniowania słonecznego. Promienie padając na kolektor powodują nagrzanie kolektora i przekazanie ciepła do ciekłego czynnika przenoszącego ciepło. Czynnikiem tym może być glikol lub woda, która następnie przekazuje swoje ciepło do zbiornika wody. Aby kolektory pracowały nam z jak największą sprawnością warto zamontować je na wysokości min. 3 m nad poziomem gruntu. Taka wysokość spowoduje, że kolektory słoneczne będą bardziej nasłonecznione i wysokość ta zapewni mniejsze narażenie na zabrudzenie lub uszkodzenie kolektorów słonecznych. Powszechnie używane są dwa rodzaje kolektorów. Jednym z nich jest kolektor słoneczny płaski, który wygląda jak gruba tafla szkła. W Polsce taki kolektor powinien być zamontowany pod kątem ok. 45° w stronę południa. Następnym rodzajem kolektora jest kolektor słoneczny próżniowy, który zbudowany jest z rur. Dzięki wykorzystaniu bliskiego próżni podciśnieniu kolektor może pochłaniać rozproszone promieniowanie słoneczne. Pozwala to uzyskiwać ciepło mimo zachmurzenia lub bardzo niskiej temperatury.

Opłacalność - dlaczego warto inwestować

Przewiduje się, że w kolejnych latach liczba gospodarstw domowych korzystających z kolektorów słonecznych w dalszym ciągu będzie gwałtownie rosnąć. Przyczyni się do tego wzrost ceny za energię z elektrociepłowni oraz obniżenie cen samych instalacji solarnych. Do ogrzania wody dla 4 osobowej rodziny wystarczy ok. 5m² kolektorów płaskich lub 3,5m² kolektorów próżniowych. Większe instalacje mogą być wykorzystywane do podgrzewania wody w basenie lub zapewnienia ciepłej wody dla działalności gospodarczej. Cena kolektorów słonecznych razem z montażem może wynieść ok. 10 000 – 12 000 zł. Jeśli nasze środki nie pozwalają nam na taką inwestycję warto połączyć naszą instalację z instalacją produkującą energię elektryczną czyli fotowoltaiką lub mikroelektrownią wiatrową i skorzystać z dofinansowania programu Prosument.

W skali roku 4 osobowa rodzina może zaoszczędzić ok. 1500 zł na kosztach ogrzewania wody. Dokładne wyliczenie jest jednak bardzo zależne od tego jaką instalacje zastępują kolektory słoneczne. Jeśli dom ma dostęp do sieci ciepłowniczej, oszczędności wyniosą poniżej 1000 zł, za to w przypadku osób opalających węglem może to być 2000-3000 zł. Bardzo prosta budowa, w której niemal brak części ruchomych oraz duża odporność na czynniki zewnętrzne sprawiają, że raz zainstalowany kolektor słoneczny może bezawaryjnie działać nawet 25 lat. Kolektory płaskie przynoszą korzyści energetyczne od marca do października. Kolektory próżniowe działają również zimą, z mniejszą efektywnością. Właściwie dobrane kolektory pozwalają oszczędzić 55 % do 70% kosztów związanych z ogrzewaniem wody. Koszt instalacji kolektorów słonecznych w polskim klimacie zwraca po ok. 10 latach.

Korzyści związane z kolektorami słonecznymi

Głównym atutem kolektorów słonecznych jest to, że za darmo dostajemy ciepło nie wpływając negatywnie na środowisko. Praca kolektora w żaden sposób nie wpływa na roślinność, nie emituje dwutlenku węgla ani innych substancji chemicznych. Ciepło z koletora słonecznego możemy wykorzystać do podgrzewania wody c.w.u. oraz c.o. Warto połączyć go z urządzeniami wykorzystującymi naturalne źródła energii do produkcji energii elektrycznej, wtedy zmniejszymy koszty także na energii elektrycznej. Kolektory znacznie podnoszą wartość naszej nieruchomości. Jako, że wszystkie związane z nimi koszty zostały już poniesione, przynoszą czysty zysk energetyczny właścicielowi nieruchomości. Kolektor słoneczny nie wymaga konserwacji, jest bezobsługowy i nie są z nim związane żadne koszty utrzymania (eksploatacji).