Jak środowisko korzysta na tym, że posiadam instalację fotowoltaiczna?

Jak środowisko korzysta na tym, że posiadam instalację fotowoltaiczną?

Inwestycje w instalacje fotowoltaiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wpływa na to wiele czynników, np. rosnące ceny prądu, atrakcyjne ceny i dotacje, ale również rosnąca świadomość ekologiczna ludzi.

Ostatni z wyżej wymienionych czynników cieszy nas zdecydowanie najbardziej, dlatego że fotowoltaika to przede wszystkim korzyść dla środowiska. Instalacja fotowoltaiczna działa wyłącznie w oparciu o odnawialne źródło energii, czyli promieniowanie słoneczne. Fotowoltaika to również system zero emisyjny. Oznacza to, że wskutek działania instalacji nie wytwarzają się szkodliwe związki lub gazy cieplarniane.

Jak powszechnie wiadomo, wytwarzanie energii jest jednym z sektorów przemysłu, który najbardziej wpływa na stan naszego środowiska. Energia pozyskiwana z paliw kopalnych przyczynia się do zwiększenia zanieczyszczeń. Źródła, z których jest pozyskiwana nie są bowiem odnawialne, a ich zasoby szybko maleją. Panele fotowoltaiczne do produkcji energii ze słońca nie potrzebują surowców w postaci paliw kopalnych np. węgla. Pod wpływem światła słonecznego wytwarzają energię elektryczną. Zatem moduły pv nie emitują dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów do atmosfery. Dlatego prąd produkowany z ogniw fotowoltaicznych nazywany jest czystą energią elektryczną.

Dla środowiska naturalnego mają znaczenie również odpady. Wpływają one na czystość gleby i powietrza. Co ma znaczenie dla rozwoju życia na naszej planecie. Z tego też względu ważną sprawą jest produkowanie energii bez odpadów. Instalacje fotowoltaiczne w trakcie całego cyklu pracy nie wytwarzają odpadów. W przypadku modułów pv z odpadami mamy do czynienia tylko w procesie ich wytwarzania i złomowania. Cykl życia paneli fotowoltaicznych określa się na ok. 30 lat. Dostępne aktualnie na rynku moduły fotowoltaiczne uznane są za ekologiczne i zgodne z ochroną przyrody produkty. W procesie produkcji pokrywa się je specjalną powłoką ochronną, która zabezpiecza materiał i uniemożliwia przedostawanie się szkodliwych substancji. Według prawa moduły fotowoltaiczne, które zostały zaprojektowane i wyprodukowane w profesjonalny sposób, nie zagrażają zdrowiu ludzkiemu ani środowisku

Średni wskaźnik emisji udostępnionym przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami wynosi – 812 kg CO2/MWh, czyli produkując 1000 kWh energii ze słońca oszczędzamy 812 kg emisji CO2.. Porównując to dla przykładu z ze wskaźnikami absorpcji CO2 przez drzewa, , można przeczytać, że dąb w ciągu 100 lat życia jest w stanie zaabsorbować 833 kg CO2, a sosna już tylko 530 kg w tym samym cyklu życia. Równie istotną będzie też informacja, że na 1 mieszkańca średnia roczna emisja CO2 wynosi między 7 a 8 ton! Łatwo więc zauważyć, że samo sadzenie drzew już nam nie wystarczy i w ograniczaniu emisji CO2 świetnie pomogą instalacje fotowoltaiczne.

Zatem jeżeli posiadasz już instalację fotowoltaiczną, to gratulujemy! Oprócz darmowego prądu, każdego dnia przyczyniasz się do redukcji emisji CO2 i tym samym chronisz nasze środowisko! Jeżeli jeszcze nie masz własnej instalacji fotowoltaicznej, to zachęcamy do jej założenia!