Program „Czyste Powietrze”

Celem programu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Jakie warunki muszę spełnić?

 • Musisz być właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego
 • Właścicielem wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • Mieć zgodę na rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego, który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

O co mogę się ubiegać?

 • datację lub pożyczkę przeznaczoną na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.
 • Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, a zakres prac objęty dofinansowywaniem od wieku budynku.

Na co mogę otrzymać dofinansowanie?

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

WAŻNE - WARUNEK PODSTAWOWY:

 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania Programu.
 • Dla budynków budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania Programu.

Ile mogę otrzymać?

Biorąc udział w Programie możesz uzyskać zwrot części poniesionych kosztów.

 • Maksymalny możliwy koszt, od którego liczone jest dofinansowanie to 53 tys. zł.
 • Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 7 tys. zł.
 • Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy

Co to oznacza?

Kwota dofinansowania przyznawana jest na podstawie dochodów. Więcej informacji na temat intensywności dofinansowania: https://portal.wfosigw.pl/intensywnosc-dofinansowania

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zamów darmowąkonsultację