Program „Czyste Powietrze”

Celem programu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest doprowadzenie do wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Program   ten nadzoruje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a odpowiedzialnym za jego wdrażanie jest  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z szesnastoma funduszami wojewódzkimi.

Na te działania w latach 2018-2029 przeznaczono aż 103 mld zł.

Jakie warunki muszę spełnić?

  • Musisz być właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego
  • Właścicielem wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
  • Dochód na poziomie nie wyższym niż 100 tys. zł rocznie.

Na jakie dofinansowanie mogę liczyć?

Jeszcze do niedawna program „Czyste Powietrze” składał się z dwóch części: pierwsza  (podstawowy 30-proc. poziom dofinansowania do 30 tys. zł) wystartowała 19 września 2018 roku i przeznaczona była dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł, druga część – zainaugurowana w październiku 2020 roku – oferowała podwyższony poziom dofinansowania do 60 proc., lecz nie więcej niż 37 tys. zł (licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym).  Od 25 stycznia 2022 roku ruszyła część trzecia z najwyższym dofinansowaniem nawet do 69 tys. zł (90 proc. kosztów kwalifikowanych) przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 zł lub 1260 zł na osobę (dotyczy to odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych) oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku.

Na co mogę otrzymać dofinansowanie?

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wymiana nieekologicznego źródła ciepła na nowe spełniające wymagania Programu, czyli może to być m.in. pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, piec na pellet. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, dofinasowanie otrzymać można również na poniższe przedsięwzięcia:

  • docieplenie budynku,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalacja c.o. i c.w.u.,
  • instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Szczegółowo określone kwoty dofinansowań do tych przedsięwzięć znaleźć można na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania lub u naszych doradców.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zamów darmowąkonsultację