Pożyczka dla osób fizycznych

Nowa edycja programu pożyczek dla osób fizycznych na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.
Uruchomiona została kolejna edycja programu pożyczek na terenie województwa zachodniopomorskiego dla osób fizycznych na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby. Alokacja środków w programie wynosi 10 mln złotych. Wnioski składać można do 28 czerwca 2019r. W przypadku pożyczki na zadania mające na celu ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji elektryczności z wyłączeniem zadań, które kwalifikują się do czystego powietrza, wysokość umorzenia może wynieść do 20% wartości udzielonej pożyczki.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zamów darmowąkonsultację