Czy warto ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną

Czy warto ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną?

Poprawnie zamontowane instalacje fotowoltaiczne działają bezawaryjnie wiele lat. Prawidłowo wykonane instalacje są wyposażone m.in. w zabezpieczenia, które chronią je przed przepięciami pochodzącymi z sieci oraz atmosferycznymi. Instalacje fotowoltaiczne narażone są jednak także na kradzieże oraz na uszkodzenia pochodzące z zewnątrz. Należy przy tym pamiętać, że zakup takiej instalacji to przecież spory wydatek. Czy w związku z tym warto ją ubezpieczyć?

Najczęstsze przyczyny uszkodzeń instalacji

Pomimo, iż panele fotowoltaiczne to produkty bardzo trwałe oraz objęte wieloletnią gwarancją producenta, to zdarzają się przypadki ich uszkodzeń. Najczęściej dochodzi do nich podczas wyładowań atmosferycznych i przepięć. Wprawdzie są one wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed przepięciami, lecz czasem zdarza się i tak, że system ulega  uszkodzeniu pomimo zamontowanych wcześniej zabezpieczeń. Wśród innych przyczyn uszkodzeń instalacji PV wymienić trzeba również pożary, kradzieże, wichury, błędy techniczne i wandalizm. Niestety nie wszystkie z wymienionych zagrożeń jesteśmy w stanie zminimalizować. Ciężko bowiem przewidzieć i uniknąć takich zdarzeń, jak chociażby powodzie czy wandalizm. Warto zatem rozważyć ubezpieczenie swojej przydomowej elektrowni, aby maksymalnie zabezpieczyć się przed tego typu zdarzeniami losowymi.

Co obejmie taka polisa ubezpieczeniowa?

W zależności od firmy ubezpieczeniowej zakres ochrony może się różnić. Najczęściej jednak w przypadku ubezpieczenia „od wszystkich ryzyk” ochrona obejmuje szkody powstałe podczas wyładowań atmosferycznych, huraganu, opadu gradu, śniegu, pożaru, eksplozji, powodzi, upadku drzewa, masztu, statku powietrznego, jego części lub ładunku, kradzieży czy wandalizmu. Dodatkowo ochrona obejmuje także szkody powstałe na skutek awarii mechanizmów instalacji wynikających z wadliwego działania lub niezadziałania sprzętu elektrycznego, w tym również falowników i urządzeń bezpieczeństwa, zwarcia, przepięcia, błędu projektowego, wad materiałowych lub nawet wadliwego montażu instalacji.

Ubezpieczyć w ramach polisy czy w ramach jej rozszerzenia?

Instalację fotowoltaiczną można ubezpieczyć w ramach polisy mieszkaniowej, ponieważ firmy ubezpieczeniowe traktują ją jako elementy stałe i chronią w takim samym zakresie, jak inne mienie należące do tej kategorii. Wartość zamontowanej instalacji jest w takim przypadku doliczana do łącznej wartości nieruchomości. Natomiast gdy instalacja znajduje się w ogrodzie lub na budynku gospodarczym można ubezpieczyć ją w ramach rozszerzenia polisy o budowle czy inne obiekty na posesji. Przy określaniu warunków oraz wysokości składki ubezpieczenia bierze się pod uwagę wiele czynników, wśród których najważniejsze to rodzaj instalacji, jej moc oraz miejsce montażu. Koszt takiej polisy to zazwyczaj średnio ok. 300- 400 zł. Warto zatem rozważyć jej zakup i dzięki temu zyskać pełne poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że w przypadku jakiejkolwiek awarii bądź uszkodzenia instalacji PV koszt naprawy zostanie pokryty przez ubezpieczyciela.