Chcesz podnieść wartość nieruchomości zainwestuj w fotowoltaikę

Obecnie wiedza o zaletach instalacji PV jest dość powszechna. Nikogo nie trzeba przekonywać o korzyściach płynących z niezależności energetycznej w obliczu wzrostu cen paliw kopalnych. Panele można połączyć ze stacją ładowania samochodu elektrycznego, magazynem energii, magazynem ciepła lub zimna. Jednak okazuje się, że katalog korzyści na tych tutaj wymienionych nie wyczerpuje się.

Ceny nieruchomości czynniki

Na wartość nieruchomości wpływa przede wszystkim jej lokalizacja, stan techniczny i rok budowy, ale… nie bez znaczenia pozostają też ciekawe rozwiązania i udogodnienia, które ułatwiają, bądź uatrakcyjniają codzienne życie. Do tej kategorii na pewno należą panele słoneczne.

Koszty instalacji fotowoltaicznej

Uśredniony koszt w instalację fotowoltaiczną waha się pomiędzy 15, a 30 tysięcy złotych, jednak w pewnych sytuacjach instalacja o mocy do 10 kWp może kosztować nawet 50 tysięcy złotych. Czy można te pieniądze tak po prostu doliczyć do ceny nieruchomości? W pewnych okolicznościach tak. Gdy dom, nieruchomość jest nowa tzn. zbywamy ją w okresie 5 -10 lat od jej powstania. Wyposażenie domu w fotowoltaikę podnosi jego wartość również w lokalizacjach gdzie nie można uzyskać podłączenia do sieci gazowej i właściciel zmuszony jest z korzystania z prądu w szerszym zakresie niż zazwyczaj.

Kosztów instalacji nie doliczymy tak po prostu w mniejszych wsiach i miejscowościach. Przykładowo ceny domów nawet bez fotowoltaiki w dużych aglomeracjach i ich okolicach zawsze będą wyższe niż na tzw. prowincji.

Ile naprawdę można zyskać na wartości nieruchomości?

Narodowe Laboratorium Energii Odnawialnej w USA opublikowało dane, zgodnie z którymi cena sprzedaży domu z instalacją fotowoltaiczną jest średnio o 3,74% wyższa, niż porównywalnej nieruchomości w tej samej lokalizacji, lecz pozbawionej instalacji fotowoltaicznej. Co to konkretnie oznacza? Profity. Przykładowo nawet na domu o wartości 600 tysięcy zyskać możemy 22,5 tysiąca złotych.

Korzystanie z dotacji, a sprzedaż domu?

Mimo pojawiających się często wątpliwości, wykorzystanie środków z programu „Mój Prąd” nie blokuje możliwości zbycia nieruchomości. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie programu „Mój Prąd”, w przypadku darowizny czy sprzedaży nieruchomości, na której znalazła się instalacja dofinansowana z programu „Mój Prąd”, konieczne jest w czasie czynności cywilno-prawnych przeniesienie okresu trwałości projektu (3 lata) na nowego nabywcę. O tym fakcie należy również poinformować Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w formie pisemnej. Do wniosku należy dołączyć kopie faktur za dostawę i montaż instalacji.

W przypadku sprzedaży domu z instalacją wykonaną wcześniej niż 3 lata przed momentem sprzedaży, nie ma obowiązku informowania NFOŚiGW o zmianie właściciela nieruchomości i fakcie sprzedaży.